Magister

 Miért szükséges a minőségbiztosítás?

Az informatikai cégek tapasztalatai azt igazolják, hogy az összetett feladatokat megvalósító, gyakran több millió soros szoftverrendszerek karbantartása nagyon sok erőforrást igényel. Ezen erőforrások jelentős hányadát a folyamatos tesztelések teszik ki, a fennmaradó részét pedig a változó környezethez való adaptációs munkák, valamint az újonnan felmerülő üzleti igények kifejlesztése emésztik fel. A folyamatos kódváltozás elkerülhetetlenül minőségromláshoz vezet, amelynek növekvő ütemét minőségbiztosítási módszerek alkalmazásával lehet mérsékelni. A statikus forráskód elemzésen alapuló szoftver minőségbiztosítási módszertan célja a karbantartási költségek csökkentése. amely magával hozza a kódminőség javulását is. Az alkalmazott technológiák lehetővé teszik a rendszer minőségi állapotának felmérését, a módosítások nyomon követését, a kritikus és kockázatos pontok beazonositását. Elősegíti a fejlesztési és tesztelési költségek tervezhetőségét. csökkentését, támogatja a rendszer hatékonyabb karbantarthatóságát. Az üzleti és nyílt forráskódú rendszerek területén szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy folyamatos forráskód monitorozás mellett közép- és hosszútávon jelentős költségmegtakarítás és minőségjavulás érhető el.

 

A MAGISTER alapjai

A minőségbiztosítási módszertan alapja az általánosan használt, többszintű, termékközpontú Columbus reverse engineering technológia, amelynek lényege a forráskód folyamatos elemzése és változásának nyomon követése. Alapfeltevés. hogy az alkalmazás egyetlen hiteles leírása maga a forráskód. A MAGISTER egymásra épülő komponensei külön-külön is alkalmazhatóak, nagy részük eszköztámogatással automatizáltan végrehajtható, a manuális lépések elvégzéséhez szakértői tudás szükséges.

 

Metrikák számítása

A szoftver minőségbiztosítás egyik alapfeltevése szerint a végtermék minősége erős korrelációban van a fejlesztési folyamat egyes fázisainak minőségével. A szoftver mérése ezért különböző metrikák segítségével elengedhetetlen eszköze a sikeres termékmenedzsmentnek, hiszen nehéz irányítani azokat a folyamatokat, amelyekre nincsenek objektív mérőszámaink. A Columbus technológia segítségével lehetőségünk van olyan jól ismert termékmetrikák számítására, mint a méret alapú metrikák (utasítások száma, taszkok száma, …), komplexitás alapú metrikák (McCabe- féle ciklomatikus komplexitás) vagy a csatolás alapú metrikák (taszkok és taszkok, vagy akár taszkok és táblák között).

 

Szabálysértések keresése

A minőségbiztosítás egyik célja, hogy a felhasználónak szánt végtermék fejlesztési hibáktól mentes termék legyen. Mi mással érhetnénk ezt el hatékonyabban, mint azzal, hogy már fejlesztés közben rámutatunk konkrét, vagy esetleg hibagyanús helyekre a termék forrásában?

A Columbus technológia segítségével, olyan fejlesztési szabályokat vizsgálhatunk Magic rendszerekben, amelyeket több éves fejlesztői tapasztalattal rendelkező Magic fejlesztők állítottak össze. A Columbus felismeri a kiválasztott szabálysértéseket és a Sourcelnventory alkalmazásával segít a hibák feltárásán.

 

Folyamatos mérések

Ahhoz, hogy egy fejlesztési folyamat egésze sikeres legyen, szükséges a folyamat minden fázisának folyamatos mérése. A Columbus technológia lehetőséget biztosít arra, hogy akár napi rendszerességű mérésekkel az egész fejlesztési folyamatot nyomon követhessük. Lehetőségünk van az egyes elemek (pl. programok) metrikáinak, szabálysértéseinek leltározására, vagy akár az egyes verziók közötti különbségek számítására, megjelenítésére is.

 

IT és Logikai architektúra térkép

Egy komplex rendszer architektúrájának feltérképezése nehéz feladat, de gyakran elengedhetetlen a teljes rendszert érintő újratervezési feladatokhoz (pl. migráció). A feltérképezés történhet először a rendszer magas szintű nézeteitől az alacsonyabb szintű nézetek felé haladva (felülről-lefelé), vagy fordítva is. Előbbi módszernek tipikus nézetei az IT illetve a logikai architektúra térképek, amelyek a résztvevő szerverek, rendszerek, alrendszerek kapcsolatait írják le.

A Columbus technológia lehetőséget nyújt eseti felmérések alapján készített architektúra térképek vizualizációjára.

 

Fizikai architektúra rekonstrukció

Egy konkrét alkalmazás architektúrája fejlesztői szinten feltérképezhető automatikus eszközök segítségével. A Columbus technológia alkalmas Magic rendszerek programjainak, objektumainak feltérképezésére és közöttük olyan kapcsolatok feltárására, megjelenítésére, amelyekre a Magic fejlesztői környezetében egyébként nincsen lehetőség. Pl. programok közötti hívási kapcsolatok, menük és programok, jogosultságok és felhasználók kapcsolatai stb.

 

.

.

.

.

.

.